divendres, de juny 17, 2011

Monolingüisme per decret (Alfons Esteve)

Diguem-ho clar: la proposta de decret del Govern Valencià del PP no és promoure el plurilingüisme. La finalitat és just la contrària: el monolingüisme castellà per defecte. Això sí, disfressat de modernitat, amb molt de bombo per a l'anglès. L'embolcall és fashion; el contingut, enverinat. Vegem per què.

En primer lloc, l’única llengua en què s'ha difós la proposta de decret ja dóna una pista de com aniran la resta de coses: només en castellà. No he vist enlloc la versió en català, ni tampoc en anglès. Però el contingut encara és molt pitjor. En el preàmbul s'afirma literalment que “els programes d'educació bilingüe [...] han permès donar una empenta a l'ensenyament del valencià [...] però les circumstàncies socials, polítiques i econòmiques [...] obliguen a superar un model actual que no sempre garanteix la presència equilibrada de les llengües oficials”. És a dir, com que s'ha avançat massa en l'ensenyament del català ara toca redreçar l’anomalia i recuperar la supremacia del castellà.

Una altra novetat és la introducció de l'exempció de l'assignatura de valencià al territori de predomini lingüístic valencià. Fins ara qualsevol pare o mare la podia demanar en el territori de predomini lingüístic castellà. Ara també ho podrà fer en el de predomini valencià. I compte que no parlem de l'ensenyament en valencià sinó de valencià. Com s'explica, doncs, que un decret que pretén assegurar el plurilingüisme permeta eximir d'una assignatura i precisament de llengua? I per què sols d’una i no del castellà i l’anglès?

L'article 2.6 recull una altra de les regulacions més perilloses: “la llengua materna predominant entre l'alumnat en què es vehicularan els àmbits d'actuació en l'educació infantil la determinarà la Conselleria [...] després que en cada centre docent es faça una consulta de caràcter orientatiu i no vinculant a tots els pares, mares o tutors". És a dir, que la Conselleria s'atorga el dret a decidir la llengua en què s'ha d'impartir la docència en cada centre, això sí, en funció de la “llengua materna” i no del territori.

Aquestes previsions tenen uns resultats ben clars si les combinem, per exemple, amb les de l'article 7, on es regula que “el professorat emprarà en l'aula la llengua materna predominant entre l'alumnat [...] si bé haurà de tenir en compte la llengua de l'entorn social”. Notem que en aquest cas, com en l'article 2.6, ja no parla de predomini lingüístic sinó de “llengua de l'entorn social”, un concepte nou que fins ara no s'havia fet servir en cap norma legal. L'aplicació d'aquests preceptes a València, Alacant, Elx i les seues conurbacions poden significar l’eliminació del valencià en qualsevol dels seus col·legis.

I, per rematar-ho, mai més ben dit, cal parar esment al pervers sistema de distribució de la llengua vehicular en les matèries. Les socials, la història i la natura, en valencià. Les matemàtiques, les tecnologies, la física i la química, en castellà. La resta de matèries les determinarà el Consell Escolar mitjançant un projecte lingüístic de centre, però serà la Conselleria qui finalment l'ha d'“autoritzar o aprovar”.

I on queda la introducció de l'anglès en les matèries del suposat subject matter del decret? S'hi preveuen dos programes: el plurilingüe inicial i l’avançat. Doncs bé, en l'inicial l'única assignatura en anglès és la d’anglès i en l'avançat, on es puga: les matèries que no s'han d'impartir obligatòriament en castellà o en valencià.

Clar i català: el Govern valencià pretén vendre l’embolcall cool i fashion del plurilingüisme equilibrat valencià-castellà-anglès al 33 %. Però, de plurilingüisme, ni mitja paraula. L’anglès fa de cirereta plurilingüe: justifica el rètol però ni hi té presència clara ni sobretot mitjans per a impartir-lo. La resta del “plurilingüisme equilibrat” es resol així: eximir de l'estudi del valencià (sols del valencià) amb la simple petició dels pares; substituir el concepte de predomini lingüístic territorial pel nou de “llengua de l'entorn social”; control decisori i directe de la Conselleria centre a centre i una curiosa fixació dirigista en les matèries que indica cap a on ens vol portar: les considerades socialment més rellevants, en castellà; i la resta, si l'entorn social i la Conselleria ho permeten, es podran fer en valencià. I, si no, també en castellà. Tres llengües en equilibri plurilingüe? ¡Una, grande y libre!

Alfons Esteve

Article publicat en El Temps, núm. 1409, de 14 de juny de 2011.

dimecres, de juny 08, 2011

MENAIS A TROIS (Ligüístic)

Some dels que el pasado day 22 de maig exerciren, legitimamente, their dret al voto estan starting to descobrir que Zapatero no es presentava for president de la generalitat de la same forma en què s'enfronta to the world una persona que ha tenido un bonic dream: rebent de primeras una slap de part de la reality. De momento les both primeres mesures de goverment han sido retirar the ajudes al alquiler de vivenda, “because no hi ha presupuesto per more”, i la second tombar les líneas en valencià i muntar a bacanal idiomàtica, an orgia lingüística, que sarcasticamente he named “menais a trois”. For los no enterats the tema is el next: a partir de now no hi haurà classes in valencià and classes in spanish, sinò que simply en función de la assignatura es made en one idioma o the other. What assignatures correspondran al valencià? Tic, tac, tic, tac... podeu fer bets. Jo vote per Educació Fisical, the alternativa a religión, i llengua “valenciana”, of course!. A la long, significa que all les classes seran en spanish, because sigam realistas, now mateix ni the professorat ni the alumnos estan ready per la docencia en english.

The idea de suprimir les lines en valencià, que the “populars” es found fetes ja quan accedieron al goverment, és old. Pel camino han left tota mena de traves i sticks a les wheels para evitar que the valencians aprendan valencià, with resultats discutibles why precísament la demanda estava going up en els last tiempos. El que no acabo de see és el motiu, why esta resquemor front the valencià, especialment by the fet que, no hem de forget, els governants actuals are valencians, i some se jactan of ser valencianoparlants o de families valencianoparlants (Camps is de Poblenou, i there es habla valencià). Alguns say que és per imposició of Madrid, que could ser, (i if és així get ready para al que come només Rajoy is president); others que simplemente los humans tendeixen a destroy el que no understand (o el que te can deixar en ridícul in front of otra gent que consideren inferior). El que yes hay és uns facts: pel que I se el professorat que es presenta a oposiciones no have un gran level de valencià. A say verdad, some no tenen ni level en valencià, the requisit mínimo és the nivell medio de valencià però ha quedado tan devalued darrerament que cualquiera amb un pair de meses en una academy el pot sacar, i after oblidar-se de hablar. A more, algunes places estan reservadas only a professors “en valencià”, és a say, professors que han obtenido la “capacitació en valencià”, o al menos és lo que la normativa said; i per last no forget que son els que say “aleshores and gairebé” els que have been més critical amb el govern valencià, i specially amb el Conseller d'Educació, que sens doubt ha de have clavada in the frente la manifestación multitudinària against la seva política educational en general, i their invent de “Educació for the Ciutadania” en inglish en particular.

En qualsevol of the casos, els que are perdiendo som the valencians; perdemos the oportunitat de know una llengua tan pretty com la nuestra.

PD: perquè els lectors tinguen una visió del caos que pot arribar a ser aquest escrit està redactat en trilingüe.